Giới Thiệu

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ALPHA

Tên tiếng anh: ALPHA INVESTMENT SERVICES AND CONSULTANCY COMPANY LIMITED.

Tên viết tắt: ISC CO.,LTD

Mã số thuế/GPKD: 3502252937

Người đại diện: Giám đốc Nguyễn Ngọc Hùng

Địa chỉ: 14 Phan Đăng Lưu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: (0254) 3833 107 – (0254) 3833 701            Fax: (0254) 3833 001

Email: iscalpha@gmail.com

Website: alphaisc.vn

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các dịch vụ:

 • Tư vấn đầu tư
 • Thực hiện thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Biên dịch và phiên dịch.
 • Dịch vụ hộ chiếu, visa…
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành
 • Vận chuyển hành khách theo hợp đồng.
 • Nhận vận chuyển chứng từ, hàng hóa tới các nước và các nước về Việt Nam bằng  đường biển và hàng không.
 • Khai báo hải quan đầu đi và đầu đến.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm.
 • SUMMARY INTRODUCTION OF THE COMPANY
 • Business Name: ALPHA INVESTMENT SERVICES AND CONSULTANCY COMPANY LIMITED.
 • Abbreviation Name: ISC CO.,LTDTax code/ Business License: 3502252937

  Representative: Director – Nguyen Ngoc Hung

  Address: 14 Phan Đang Luu Street, Ward 3,Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province.

  Tel: +84 (0254) 3833 107 – 3833 701 Fax: +84 (0254) 3833 001

  Email: iscalpha@gmail.com

  Website: alphaisc.vn

  Fields of activities:

   Investment Consultancy.

   Perform the Investment Procedures for Foreign Investors.

   Translation and Interpretation.

   Services for Passport, Visa…

   Business of Travel Services.

   Passenger Transport under the Contract.

   Receiveing to transport documents and goods to the international countries and from the international countries to Vietnam by sea-way and airlines.

   Declaring Customs of arrival and departure places.

   Organize Conferences, Workshops, Fairs, and Exhibitions.

DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC:

CHI NHÁNH

Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ALPHA – DU LỊCH ALPHA

Tên tiếng anh: BRANCH OF ALPHA INVESTMENT SERVICES AND CONSULTANCY COMPANY LIMITED – ALPHA TRAVEL

Tên viết tắt: ALPHA TRAVEL

Mã số thuế/GPKD: 3502252937-001

Người đại diện: Giám đốc Nguyễn Ngọc Hùng

Địa chỉ: 14 Phan Đăng Lưu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: (0254) 3833 107 – (0254) 3833 701            Fax: (0254) 3833 001

Email: iscalphatravel@gmail.com

Website: alphatravel.com.vn

BRANCH

Business Name: BRANCH OF ALPHA INVESTMENT SERVICES AND CONSULTANCY COMPANY LIMITED – ALPHA TRAVEL

Abbreviation Name: ALPHA TRAVEL

Tax code/ Business License: 3502252937-001

Representative: Director – Nguyen Ngoc Hung

Address: 14 Phan Đang Luu Street, Ward 3,Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province.

Tell: +84 (0254) 3833 107 – 3833 701 Fax: +84 (0254) 3833 001

Email: iscalphatravel@gmail.com

Website: alphatravel.com.vn

Fields of activities: Provide Services

Trả lời