Tháng: Tháng Một 2015

Alpha Travel chào đón đoàn khách Úc đến thăm Công ty

Một số hình ảnh Alpha Travel chào đón đoàn khách Úc đến thăm Công ty.