Chuyên mục: Dự Án Đầu Tư

Danh mục các công trình giao thông trọng điểm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

STT DANH MỤC QUY MÔ TMĐT (tỷ đồng) NGUỒN VỐN GHI CHÚ DÀI (Km) RỘNG (m) A GIAO THÔNG KẾT NỐI NGOẠI VÙNG 6,886 1 Cầu Phước An 3.254 23.5 6,886 ODA ODA Nhật Bản B GIAO THÔNG KẾT NỐI NỘI VÙNG 10,631 1 Đường 991B 9.7 35 4,036 Ngân sách TW Đang triển khai […]