Tin Tức Sự Kiện Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Chuyên NghiệpCông ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Đầu Tư ALPHA (ISC Co.,Ltd) đã được các cơ quan Hành Chính Nhà Nước có thẩm quyền xác nhận hoạt đông. Công ty có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, là đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ trong mọi hoạt động Quảng cáo và kinh doanh của mình.

  • Mục tiêu hoạt động

Với quan điểm vì lợi ích cao nhất của khách hàng, mục tiêu hoạt động của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng nắm rõ về mục tiêu đầu tư kinh doanh. Mục tiêu kinh doanh của công ty là tổ chức kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp, làm giàu chính đáng cho cá nhân, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước qua việc đóng góp nghĩa vụ của doanh nghiệp.

  • Đội ngũ nhân viên

Để hoạt động thành công và có hiệu quả chúng tôi luôn coi trọng vấn đề trình độ và kinh nghiệm đội ngũ nhân viên, hiện nay Công Ty ALPHA luôn có đội ngũ được đào tạo đại học và trên đại học chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động, kinh nghiệm và chuyên môn dầy dạn chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng.

  • Phương châm hoạt động

Nhằm đảm bảo cung cấp những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, mọi hoạt động của chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc: độc lập, trung thực khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt nam. Bên cạnh đó chúng tôi cũng luôn nhận thức đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu.

  • Khách hàng

Do chất lượng dịch vụ cung cấp, hiện nay ISC CO.,Ltd đã có hàng trăm khách hàng hoạt động trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp hành chính Nhà nước.

Góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và cam kết đảm bảo chất lượng các dịch vụ cung cấp cho từng khách hàng, ISC CO.,Ltd luôn là người bạn đồng hành, luôn chia sẻ kinh nghiệm của mình với khách hàng và sự thành công của khách hàng luôn là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi.

Trả lời