Lĩnh Vực Hoạt Động Khai Báo Hải Quan Đầu Đi Và Đến/ Customs declaration

Khai Báo Hải Quan Đầu Đi Và Đến/ Customs declaration

dich vu tu van hai quan

Với quy trình thực hiện thủ tục hải quan  chặt chẽ và chính xác . Alpha ISC có thể phối hợp với quý khách hàng một cách tốt nhất để có thể  cung cấp dịch vụ hải quan nhanh chóng và tiết kiệm.

With strict and accurate customs procedures. Alpha ISC can best coordinate with customers to provide fast and economical customs services

dich vu thuc hien cac thu tuc hai quan

Dịch vụ thủ tục hải quan nhập khẩu / xuất khẩu
Đánh giá hải quan đối với hàng hóa ( DVN Logistics đánh giá bộ chứng từ, tư vấn chuẩn bị chứng từ để khai báo chuẩn)
Tư vấn thuế nhập khẩu ( Tư vấn cho khách hàng mức thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
Phân loại mã hàng hóa( mã khai báo hải quan) , DVN logistics tư vấn cho khách hàng các mã HS của hàng hóa, để đảm báo chuẩn xác, hợp lý và giảm thiểu chi phí và thời gian cho khách hàng
Phân loại hàng hoá , DVN Logistics tiến hành phân loại hàng hóa với những lô hàng nhập lượng hàng lớn, số lượng nhiều cho khách hàng dễ dàng quản lý các mặt hàng mình nhập về
Xin giấy phép nhập khẩu / xuất khẩu hàng hoá có kiểm soát, xin giấy phép kiểm dịch động thực vật
Dịch vụ chuyển đổi kho hải quan

Services customs procedures import / export

Customs valuation of goods (DVN Logistics evaluates documents, consultants prepare documents for standard declaration)

Import tax consultancy (advising customers on import tax, value added tax, special consumption tax (if any)

Customs code classification, DVN logistics advise customers of HS codes of goods, to ensure accuracy, reasonable and minimize costs and time for customers.

Classification of goods, DVN Logistics classification of goods with large quantities of goods in large quantities for customers to easily manage the goods themselves.

Apply for a license to import / export controlled goods, apply for a plant and animal quarantine permit

Conversion Services customs warehouse

Trả lời