Thẻ: tu van

Tư Vấn Và Đầu Tư/ Investment and consulting

Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch Vụ Đầu Tư Alpha (Alpha ISC) là doanh nghiệp hoạt động trên toàn quốc.Chuyên kết nối nhà đầu tư nước ngoài với các Tỉnh, Thành phố của Việt Nam. Đang phối hợp với các địa phương để giới thiệu cho các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu các […]