Lĩnh Vực Hoạt Động Dịch Vụ Hỗ Trợ Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài/ Foreign Investor Assistance Service

Dịch Vụ Hỗ Trợ Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài/ Foreign Investor Assistance ServiceDịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư,Alpha  ISC Sẵn Sàng hỗ trợ các dịch vụ như sau:

 1.   Dịch thuật (biên dịch và phiên dịch).
 2.   Hộ chiếu, visa, hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự…
 3.   Dịch vụ vận chuyển đi lại, ăn ở cho nhà đầu tư.
 4.   Tư vấn thủ tục đầu tư.
 5.   Giới thiệu địa điểm thực hiện dự án.
 6.   Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư.
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của Alpha ISC sẽ phục vụ Quý khách hàng chu đáo và mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng.
 • Alpha ISC có thể thay mặt nhà đầu tư nước ngoài khi được ủy quyền để liên hệ và làm việc với chính quyền và cơ quan chức năng nhằm giải quyết những vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

 

Support services for foreign investors

To facilitate foreign businesses entering Vietnam, Alpha ISC Ready supports the following services:

 1. Translation (translation and interpreting).
 2. Passport, visa, consular legalization, consular certification …
 3. Transport services, accommodation for investors
 4. Consultation on investment procedures
 5. Introduction of the project site.
 6. Introduction of investment cooperation partners

Professional staff, dynamic, enthusiastic and responsible in the work .Alpha ISC will serve customers thoughtful and bring satisfaction to customers

Alpha ISC is on behalf of the foreign investor when it is authorized to contact and work with authorities  to resolve issues relating to foreign investment projects.

Thẻ:

Trả lời