Lĩnh Vực Hoạt Động Tư Vấn Và Đầu Tư/ Investment and consulting

Tư Vấn Và Đầu Tư/ Investment and consultingCông ty TNHH Tư Vấn và Dịch Vụ Đầu Tư Alpha (Alpha ISC) là doanh nghiệp hoạt động trên toàn quốc.Chuyên kết nối nhà đầu tư nước ngoài với các Tỉnh, Thành phố của Việt Nam. Đang phối hợp với các địa phương để giới thiệu cho các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu các dự án cần kêu gọi đầu tư. Alpha ISC đang tư vấn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản để đầu tư các dự án năng lượng sạch: Điện Gió và Điện Mặt Trời, các dự án nông nghiệp công nghệ cao. 

Chúng tôi thay mặt nhà đầu tư tiến hành khảo sát vị trí đất, xúc tiến cuộc gặp giữa nhà đầu tư và lãnh đạo địa phương, lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư, phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật để lập các hồ sơ kỹ thuật của dự án, thực hiện các thủ tục về đất đai cho nhà đầu tư, xin giấy phép xây dựng và các thủ tục khác theo quy định.

Alpha ISC giúp nhà đầu tư trọn gói từ việc lựa chọn địa điểm, xin chủ trương đầu tư đến việc thực hiện các thủ tục để các cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án 

Alpha investment services and consultancy company limited ( Alpha ISC) is a nationwide business. Specializing connect foreign investors with the provinces and cities of Vietnam. Cooperating with localities to introduce foreign businesses to explore projects that need to call for investment. Alpha ISC is consulting Korean and Japanese investors to invest in clean energy projects. Wind power and solar power, the project high-tech agriculture.

On behalf of the investor we conduct land survey, promote the meeting between investors and local leaders.To compile dossiers for investment policies, coordinate with technical consultancy enterprises in compiling technical dossiers for the project and carrying out land procedures for investors.Obtain construction permits and other procedures as prescribed.

Alpha ISC full support investors from site selection, investment policy to implementation of procedures for competent authorities to approve and license the project

 

Thẻ:, , , ,

Trả lời